Serveis

Àrees d'actuació

“La recompensa a la feina ben fet és l'oportunitat
de fer més feina ben feta”
- Jonas Salk

Assessorament fiscal

Més de 30 anys assessorant els nostres clients, representant-los davant de l'Administració Tributària i presentant les seves declaracions.

Contactar

Comptabilitat

Confecció dels Estats comptables mitjançant el contacte constant amb els nostres abonats. La proximitat i el coneixement dels seus negocis ens permet traslladar a la seva comptabilitat la imatge real de la seva empresa.

Contactar

Laboral

L'assessorament a empreses, la representació de persones davant la Tresoreria de la Seguretat Social i optimitzar-ne les costes de plantilla són els nostres principals objectius. La confecció de les nòmines i contractes el nostre dia a dia.

Contactar

Assessorament Financer

La nostra àmplia experiència en temes financers ens permet ajudar els nostres usuaris a tramitar préstecs, tant a nivell particular com d'empresa, segons les seves necessitats.

Contactar

Assegurances

Cotització i contractació dassegurances en què el risc quedi degudament cobert per la pòlissa contractada.

Contactar

Gestió administrativa

Adscrits al Col·legi de Gestores Administratius des de fa més de 25 anys. Realitzar tot tipus de tramitacions davant de Trànsit i qualsevol administració pública.

Contactar

Gestió integral d'empreses

Gestionem conjuntament el cicle de vida de la vostra empresa, des de la creació i durant la fase d'expansió.

Contactar

Agència de la Propietat Immobiliària

Treballem amb plataformes importants de compravenda d'immobles de Catalunya.

Contactar